Tábor 2012

a-2012-07-13_10-58-51.jpg
(13.07. 10:58) Výroba dutého špalku